Pomysł Festiwalu Otwarte Mieszkania narodził się w Warszawie, wśród osób związanych z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, gdzie wydarzenie odbywa się już od pięciu lat i odnosi kolejne sukcesy. W 2013 przyznano mu nagrodę S3KTOR w dziedzinie "kultura i sztuka" za najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie.

W związku z tak pozytywnym odbiorem oraz rozwojem Festiwalu "Otwarte Mieszkania" w Warszawie, zdecydowano się zorganizować jego pierwszą edycję w innym mieście. Wybrano Kraków, ze względu na różnorodność architektoniczną, wyjątkowość zachowanych przestrzeni oraz brak podobnej propozycji w ofercie kulturalnej.

I edycja Festiwalu w Krakowie odbyła się w dniach 13-14 maja 2017 roku. W czasie jego trwania udostępniono 11 lokalizacji, wśród nich między innymi: dom malarki Bettiny Bereś, mieszkanie z pracownią malarki Beaty Stankiewicz, mieszkanie Kasi Pilitowskiej i Barta Sudera czy pracownie rzeźbiarskie przy ulicy Emaus. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem. Zainteresowanie Festiwalem przerosło nasze oczekiwania: 600 wejściówek do wybranych wnętrz rozeszło się w niecałe 3 minuty, a w sumie wzięło w nim udział ponad 1000 osób. Zarówno uczestnicy jak i gospodarze oceniali Festiwal bardzo pozytywnie. W pracę przy Festiwalu zaangażowało się ponad 60 wolontariuszy.

Latem 2017 roku podjęliśmy się pierwszej współpracy stając się współorganizatorem konferencji Element Urban Talks.

Już wkrótce zaprosimy do udziału w II edycji Festiwalu Otwarte Mieszkania, nad którego rozwojem intensywnie pracujemy.